Dung lượng 3G với iOS nhiều, biện pháp giải quyết?

Biện pháp không tốn nhiều chi phí 3G cho iOS

Dưới đây là vài mẹo vặt bé để người dùng tiện tặn dữ liệu khi xài Internet với 3G trên ĐT IOS – đặc biệt là iPhone, nhằm giúp đỡ người sử dụng không bị khó chịu khi nhận được hóa đơn điện thoại cuối tháng.

 

 

Điều chỉnh đồng bộ hóa. Trong quá trình cấu hình smartphone ban đầu, người dùng có thể cài đặt đồng bộ hóa mọi thứ từ ảnh, phần mềm, account Google. Nhưng, không phải cái gì cũng phải đồng bộ.
Đại lý chuyên buôn bán kính cường lực iPhone 6
Để tùy chỉnh lại, cần truy cập vào Cài đặt > trương mục > Google rồi tuyển lựa một trương mục. Tại đây, bỏ chọn các hộp bên cạnh những thao tác không cấp thiết phải đồng bộ. Lặp lại điều này với các account khác.