Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins là món hàng sang chảnh được các dân ưa chuộng cho xe SH 150i 125i tại Tp.HCM.

Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins là món hàng sang chảnh được các dân ưa chuộng cho xe SH 150i 125i tại Tp.HCM.

Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins là món hàng sang chảnh được các dân ưa chuộng cho xe SH 150i 125i tại Tp.HCM.